Kungörelse om samråd för detaljplan Åstorp 112:43, "Gamla vägen"

Typ:
Tillkännagivande enligt speciallagstiftning

Förslag till detaljplan för Åstorp 112:43 finns nu ute på samråd. Samrådsperioden är från den 20 juli till den 17 augusti.

Samrådshandlingar går att läsa på kommunens hemsida www.astorp.se/utstallda_planer Öppnas i nytt fönster.

Organ:
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Kungörelse:
Länk till kungörelse , 427.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad • 2022-07-13

Kontakt