Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp 2022-09-01

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunala pensionärsråd

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen

Senast ändrad • 2022-09-05

Kontakt