Överförmyndarnämnden 4 K, 2022-08-30

Typ:
Anslag

Organ:
Gemensam överförmyndarnämnd 4K - Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:

Perstorps kommun Länk till annan webbplats.

Senast ändrad • 2022-09-06

Kontakt