Gemensam Räddningsnämnd för Åstorps och Klippans kommuner 2022-09-06

Typ:
Anslag

Organ:
Gemensam Räddningsnämnd för Klippan och Åstorps kommuner

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2022-09-07

Kontakt