Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-14

Typ:
Anslag

Organ:
Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet Länk till annan webbplats.

Senast ändrad • 2022-09-14

Kontakt