Socialnämnden (Sekretess), 2022-09-15

Typ:
Anslag

Organ:
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Socialförvaltningen

Senast ändrad • 2022-09-20

Kontakt