Socialnämnden, 2022-11-17

Typ:
Anslag

Organ:
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet Länk till annan webbplats.

Senast ändrad • 2022-11-21

Kontakt