Kommunfullmäktiges presidium, 2022-11-21

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen

Senast ändrad • 2022-11-22

Kontakt