Arboretum byggs för att öka kunskapen om Söderåsen

Bild

Fredagen den 1 februari tas det första symboliska spadtaget till ett arboretum där träd och buskar ska växa fram för att sprida kunskap om Söderåsens natur och fungera som en entré till Skåneleden och Söderåsen.

Söderåsens naturskatt samlad på ett och samma ställe - det är tanken bakom ”Arboretum Circle of Life Åstorp”. Arboretumet ska användas som en mötesplats för att stimulera till kunskap och lärdom om den växtrikedom som finns i tätortens närhet. Det kan även användas som en startpunkt inför en längre vandring på Skåneleden eller i nationalparken.

Under våren kommer ett uteklassrum och en grillplats att byggas omgivet av ett 50-tal träd och buskar som finns på Söderåsen i form av två cirklar. Klassrummet kan bland annat användas som ett pedagogiskt verktyg för förskolor och skolor.

Projektet kommer att genomföras i samverkan med bland annat Åstorps kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Stiftelsen Gripen, Naturentreprenad Syd och Åstorps Turistförening.

Det första spadtaget kommer att tas tillsammans med 160 förskole- och skolbarn, lärare och kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Erik Petersson. Invigning av området kommer att ske innan sommaren.

Senast ändrad • 2020-04-06