Hjälp oss att hålla rent

Bild

I Åstorps kommun arbetar vi för att skapa en skötsam och trygg miljö där människor trivs och vill vara. Du som vistas på gator, torg och parker runt om i kommunen kan hjälpa oss att hålla det rent och på så sätt bidra till en bättre miljö för oss alla.

Åstorps kommun tar hand om din närmiljö. Vi bekämpar ogräs, sopar gator, rensar dagvattenbrunnar och tömmer papperskorgar. Vi engagerar oss även i Håll Sverige Rent kampanjen ”Hela Sverige plockar skräp” och arbetar tillsammans med NSR för att samordna förebyggande insatser i regionen.

Vem ansvarar för att hålla rent?

Kommunen ansvarar för alla allmänna platser och gator. Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och gångbanan utanför fastigheten. Men det räcker inte utan alla behöver hjälpas åt.

Du som vistas i Åstorp kan också hjälpa till att hålla miljön ren och trivsam. Det enklaste du kan göra är att slänga ditt skräp i en papperskorg. Om papperskorgen är full tar du med dig skräpet till nästa. När vi tillsammans tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll lägger vi grunden för ett hållbart samhälle.

De globala målen

Åstorps kommun har ett ansvar och en utmaning för att på lokal nivå bidra till att Agenda 2030 och att de globala målen uppfylls. Det ska vi göra genom att öka engagemanget och kunskapen om hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget likväl som ett lokalt agerande får globala konsekvenser.

Gör en felanmälan

Ser du något i vår trafik- eller utemiljö som vi behöver åtgärda kan du göra en felanmälan. Det kan till exempel vara en överfull papperskorg, en trasig gatlampa eller klotter som behöver saneras.

Senast ändrad • 2020-04-27