Medborgarlöfte mellan kommunen och Polisen för ökad trygghet

Bild

Kommunalråd Ronny Sandberg, tillförordnad chef för lokalpolisområde Klippan Caroline Sempert och kommunpolis Amelie Wångklev Jönsson.

Under måndagen skrev kommunen och Polisen under medborgarlöfte för att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet i Åstorp. Genom avtalet stärks ett redan tätt samarbete mellan Åstorps kommun och Polisen.

Caroline Sempert, tillförordnad chef för lokalpolisområde Klippan och Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, skrev på avtalet under måndagen. Detta innebär ett fortsatt samarbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Åstorps kommun.

Prioriterade fokusområden under 2020

Åstorps kommun och lokalpolisområde Klippan kommer att prioritera arbetet med narkotikarelaterad brottlighet under 2020. Detta för att minska problemen med otrygga miljöer i kommunen och våld i offentliga miljöer.

Utöver narkotika är tillsynsärenden och trafik prioriterade fokusområden under 2020.

- Vi har haft ett gott samarbete genom åren med Polisen och nu fortsätter vi arbetet för att göra Åstorp till en trygg plats, säger Ronny Sandberg.

Genom att samverka kring de olika fokusområdena som tagits fram genom statistik, trygghetsmätning och kunskap om kommunen kan insatserna öka tryggheten i kommunen.

Senast ändrad • 2020-04-20