Ansök om investeringsbidrag

En ung flicka spelar fotboll.

Har er förening en investering ni vill söka bidrag för? Skicka in er ansökan senast den 15 maj för att den ska kunna behandlas och beslutas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 9 juni.

Investeringsbidrag kan sökas av föreningar som uppfyller grundkraven för att vara bidragsberättigad samt uppfyller kraven antingen som barn- och ungdomsförening eller kulturförening.

Bidraget kan sökas av förening som har behov av:

  • inventarieköp eller
  • nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-/kulturanläggning.

Läs mer på sidan Föreningsstöd.

Senast ändrad • 2020-05-06

Relaterade länkar