Framtidscoach till företagare - till följd av covid-19

Bild

Är ditt företag i behov av coaching? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri rådgivning och affärscoaching för att ta sig igenom dagens situation och komma stärkta ut på andra sidan.

Kommunerna i Familjen Helsingborg* har identifierat behovet av coachning till följd av den nya virussjukdomen covid-19.

Familjen Helsingborg ser ett behov av coaching, utöver de insatser som staten, regionen och kommunerna går in med för att stötta företagen. Till följd av detta har vi tagit beslut om att omedelbart starta upp rådgivning till företag. Den direkta insatsen till företagaren är att hen ska få möjlighet att analysera hens företags situation och att få hjälp att hitta möjliga vägar ut den svåra situation som kan uppstå eller har uppstått på grund av corona, säger Susann Cardell Näringsliv Åstorp.

Det handlar både om traditionell rådgivning och affärscoachning men även hur företagare kan ta sig igenom en kris genom att gå igenom affärsplanen, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra sitt arbetssätt. 

Vi ser ett stort behov av coaching till företag som drabbats av den situation vi nu befinner oss i, vissa branscher har mer akuta problem att hantera och andra branscher kommer senare i processen. Vi coachar företagen för att se vad som kan göras i omställningen för att utveckla företagen till ”efter corona” vilken hjälp och vilka möjligheter som finns, säger Anneli Ödén, Framtidscoach.

För att säkerställa så många småföretags överlevnad som möjligt kommer vi i samarbete med främst Nyföretagarcentrum och Tillväxt Helsingborg att ge rådgivning och mentorskap.

Rådgivningen fokuserar på följande område:

  • Ekonomi – på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling - affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer - stärka och utveckla.
  • Marknadsföring - digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper, nätverk.
  • Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal, analysera, kommunicera och förhandla.
  • Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk- och stöd, samarbete.


Vill ditt företag anmäla sig eller veta mer?

Är ditt företag intresserad av att veta mer eller anmäla sig till coachning görs det via kontaktuppgifterna nedan. Om du har några frågor, kontakta:

Anneli Öden, Framtidscoach, anneli.oden@nyforetagarcentrum.se, 0704-18 18 36
Susann Cardell, Näringslivsutvecklare i Åstorps kommun, susann.cardell@astorp.se, 042-643 83

* Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Senast ändrad • 2020-05-07

Kontakt