Försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg

Bild

Åstorps kommun har genomfört ett antal försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19 inom vård och omsorg.

Våra åtgärder för att minska smittspridningen följer myndigheternas rekommendationer. Åtgärderna är förebyggande för att skydda brukare och patienter inom våra verksamheter. Besöksförbud på särskilda boende och LSS-boenden gäller fortfarande.

Våra vidtagna försiktighetsåtgärder hos personal

Personal i Åsotprs kommun kommer bara till arbetet om de känner sig fullt friska. Alla anställda genomgår en webbaserad utbildning i vårdhygien och har tillgång till utbildningar i covid-19 och hantering av personlig utrustning. Efter varje arbetspass följs basala hygienrutiner upp. Personalomsättningen har begränsats och att samma personal arbetar vid olika enheter undviks. 

Vid bekräftat fall av covid-19

Om personal identifierar luftvägssymtom hos brukare eller patienter rapporteras detta omedelbart till ansvarig sjuksköterska. Om vi får bekräftat fall av covid-19 i våra verksamheter kommer ett resursteam vårda brukaren eller patienten. Personal kommer inte blandat vårda brukare eller patient med bekräftad covid-19-dagnos och andra. En covid-19-avdelning har inrättats och står redo om behovet finns.

Munskydd används vid nära kontakt

Det finns en liten risk att personer utan symptom eller med så milda symptom att de inte uppfattar sig som sjuka, skulle kunna sprida smitta till riskgruppen äldre som behöver mycket vård och omsorg. Som en tilläggsåtgärd under en övergångsperiod kommer all personal som jobbar i patientnära arbete med risk att komma nära brukaren eller patientens ansikte använda munskydd av typ IIR.

Inflyttning eller återkomst till särskilt boende eller LSS-boende

Under perioden med risk för betydande spridning av covid-19 i samhället ska brukare och patienter isoleras i 14 dagar från övriga boende vid inflytting eller återkomst till särskilt boende eller LSS-boende. Under dessa 14 dagar kommer alla måltider att serveras på rummet.

Vid inflyttning på ett särskilt boende eller LSS-boende ska vård- och omsorgstagaren ha varit symtomfri i minst 48 timmar.

Senast ändrad • 2020-05-14

Kontakt