Tack för ert engagemang för Vision 2030

Bild

Över 900 personer har skickat in sina kloka idéer och tankar om framtidens Åstorp i vår webbenkät Vision 2030. Här kan du ta del av en kort summering av enkätresultatet.

Nu har invånarna fått möjlighet att tycka till hur Åstorp som kommun och samhälle ska se ut om 10 år. Webbenkäten gick att fylla i mellan perioden 14 april till 6 maj. Enkäten fick en mycket god svarsfrekvens med drygt 900 svar, vilket motsvarar över 5 % av befolkningen.

Resultatet har nu sammanställts och svaren visar att invånarna vill beskriva Åstorps kommun år 2030 som ett tryggt och välkomnande samhälle. De frågor som de svarande tyckte var viktigast under de kommande 10 åren var trygghet, skolresultat- och utbildningsnivå, god livskvalitet, hållbarhet och bra boendemiljöer.

Statistik vision 2030

Den mest prioriterade frågan för de svarande var "trygghet för invånarna", vald av 589 personer (65 %).

Av de svarande var även flest personer stolta över Åstorps natur och omgivningar (68 %). Därefter var flest stolta över närheten till det mesta samt idrotten, kulturen och fritidsaktiviteterna.

Resultatet blir nu ett viktigt underlag i framtagandet av Åstorps kommuns vision 2030. Planen är att den nya visionen ska antas av Kommunfullmäktige i augusti.

Här kan du se hela sammanställningen av resultatet för enkäten:

Senast ändrad • 2020-05-19