Pulshöjande aktiviteter på Rågenskolan ger resultat

Bild

Sedan Rågenskolan införde sin rörelsesatsning genomsyrar fysiska aktiviteter hela skoldagen. Och det stärker gemenskapen.

Alltför många barn och unga rör på sig för lite i Sverige. Detta ville Rågenskolan i Åstorp ändra på. För snart två år sedan startade skolan ett projekt med målsättningen att uppmuntra eleverna att röra på sig mer. Hela projektet var även ett av skolans tre fokusområden och bakom projektet står bland annat Riksidrottsförbundet, Skånes idrottsförbund och RFS Skåne.

Sedan projektet startade har mycket hänt. Allt från nya rastaktiviteter, morgonträning och rörelsefadderprojekt. Elevdemokrati har genomsyrat projektet och de olika rörelsesatsningarna har lett till att eleverna mår bättre, lyckas bättre i skolan samtidigt som det stärker gemenskapen.

Det har varit viktigt att eleverna får vara de som styr vilka aktiviteter som ska anordnas. Det har blivit en hel del nya lekar och mindre fokus på tävlingar. Det har gjort att vi även fångat upp de elever som inte tidigare rört på sig, säger Anton Manglaris Roos, fritidspedagog och samordnare på Rågenskolan.

Elever från årskurs 5 och 6 driver Rågenskolans rörelse IF (Skolif), där eleverna träffas en gång i månaden och planerar aktiviteter som de sedan håller i för andra elever på skolan.

Genom detta får eleverna en chans att visa sina förmågor för andra samtidigt som de blir förebilder för andra barn. Aktiviteterna anordnas efter skolan och har blivit väldigt populära. Ibland är mer än hälften av alla skolans elever med.

Skolan har också satsat på att anpassa skolgården med bland annat en parkour-bana och gjort insatser för att öka elevernas rörelse i klassrummen.

Det känns jättebra att vi har tar ett helhetsgrepp över elevernas rörelse. Att vi har en rektor som är väldigt intresserad av dessa frågor, är förstås till stor hjälp. Vi har kommit väldigt långt i detta arbete och det är kul att se att de andra skolorna i kommunen har hakat på konceptet, avslutar Anton.

Senast ändrad • 2020-06-02