Extra utbetalning av habiliteringsersättning

Bild

Foto: Anna Alexander Olsson

Arbetsmarknadsenheten Activa kommer att göra extra utbetalningar till deltagare inom daglig verksamhet, med LSS-beslut, under året. Pengarna kommer delas ut i juli och december.

Kommunen har beviljats statsbidrag för extra habiliteringsersättning för deltagare med LSS-beslut under 2020. Utbetalningarna kommer att ske som extra utbetalning och är procentuellt baserad på den ordinarie habiliteringsersättningen.

Utbetalningarna kommer betalas ut i två omgångar.

  1. Första utbetalningen i juli 2020 till dem som deltar eller deltagit i den dagliga verksamheten enligt LSS mellan 1 januari och 30 juni.
  2. Andra utbetalningen i december till dem som deltar eller deltagit i den dagliga verksamheten enligt LSS mellan 1 juli och 31 december.

Den extra utbetalningen är ett statsbidrag och är ingen permanent årlig ersättning.

Senast ändrad • 2020-06-18

Kontakt