Nu möjliggör vi besök på våra särskilda boenden och omsorgsboenden

Bild

Äldre och anhörig träffas på Backsippan bakom plexiglas.

Åstorps kommun har gjort i ordning besöksplatser i utemiljön som ska möjliggöra personliga möten mellan anhörig och den äldre.

Besöksborden består av plexiglas och finns vid våra särskilda boenden och omsorgsboendena Astern och Backsippan. På Vidåsen har de äldre möjlighet att ta emot besök från den stora altanen medan anhörig sitter på ett säkert avstånd i trädgården.

Vid besöken gäller följande:

  • Besöken måste förbokas. Kontakta din kontaktperson eller områdeschef för bokning.
  • Du måste ha varit symptomfri i minst 48 timmar när du bokar besöket.
  • Högst en person åt gången kan vara med på besöket.
  • Besöket tar 30 minuter.
  • Personalen serverar och hanterar bara disk från vårdtagaren. Besökaren kan ta med eget fika.

Om det inte är möjligt för vårdtagaren att ta emot besök utomhus kan verksamhetsansvarig och medicinskt ansvarig sjuksköterska göra en enskild bedömning som motiverar undantag från besöksförbudet. Kontakta vårdboendet för mer information.

Besöksförbudet på särskilda boenden och omsorgsboenden råder fortfarande.

Senast ändrad • 2020-07-01