Nu utför vi slåtter i Prästamarken

Bild

Under juli och en bit in i augusti kommer tekniska kontoret utföra slåtter i Prästamarken. Arbetet kommer inte påverka tillgängligheten i reservatet.

Under juli utför vi slåtter i Prästamarken. Efter slåttern kommer gräset ligga kvar en tid för att torka och fröa sig, sen tar vi bort det. Arbetet kommer inte påverka tillgängligheten i reservatet, men du kanske ser arbetsmaskiner där i juli och en bit in i augusti.

Slåtterängar är en del av vårt kulturarv och vi återskapar en slätteräng i Prästamarken nu för att stärka den biologiska mångfalden och gynna de arter som trivs i näringsfattiga miljöer.

Senast ändrad • 2020-07-13

Kontakt