Ny gång- och cykelväg längs Köpmansgatan

Bild

Ombyggnationen av det nya stationsområdet är i full gång och nu är det dags att påbörja arbetet framför stationsbyggnaden. En ny gång- och cykelväg ska bland annat byggas längs Köpmansgatan så att gående och cyklister ska kunna ta sig fram bättre och säkrare.

Detta är den andra etappen av ombyggnationen som syftar till att göra stationsområdet mer levande och tryggt för dig som rör dig i området. Utöver den nya gång- och cykelbanan ska vi även skapa en trevligare miljö framför stationsbyggnaden genom en upphöjning och sittplatser.

Arbetet pågår från slutet av vecka 32 och framåt. Under tiden arbetet pågår är framkomligheten begränsad på Köpmansgatan för dig som kör bil. Byggnationen beräknas ta några månader.

Arbetet utförs i tre olika etapper och i den första etappen har Skolgatan fått bättre parkeringsmöjligheter, trottoarer och grönska ska planteras i större krukor. I den sista etappen ska busstorget göras mer attraktivt genom att plantera träd- och buskarter som växer på Söderåsen och som på så sätt förstärker Åstorp som Söderåsstaden. Upprustningen ska också förbättra hanteringen av dagvatten.

Senast ändrad • 2020-08-04

Kontakt