Medborgarundersökning 2020

Bild

Hur nöjd är du med att bo och leva i Åstorps kommun? Vad tycker du om den kommunala servicen? Om du är en av de 1200 slumpvis utvalda som får besvara enkäten så ta chansen att berätta för oss hur du upplever din kommun. Ditt deltagande är viktigt!

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Åstorps kommun. Undersökningen ger värdefull information till kommunen vad du som invånare faktiskt tycker och resultatet blir en vägledning för kommunens framtida planering och prioriteringar.

Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet. I år ställs dessutom några frågor om coronapandemin. Urvalet görs slumpmässigt bland alla invånare som är 18–84 år och om du har blivit utvald kommer du kunna besvara enkäten på pappersenkät eller via webben.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december.

Mer information om medborgarundersökningen:

Oavsett om du har valts ut till medborgarundersökningen eller inte, kan du alltid lämna förslag eller synpunkter direkt till oss via kommunens hemsida. Du kan även göra felanmälan om något inte uppfyller sin funktion, är trasigt eller kräver akut uppehåll på grund av skador, exempelvis en trasig lampa eller skadegörelse.

Senast ändrad • 2020-09-03