Del av gräsyta blir blommande äng för insekter i Åstorp

Bild

Skolbarn krattar yta som ska omvandlas till ängsmark.

Intill Västgötagatan har en del av gräsytan som tidigare klippts, omvandlats till ängsmark. Detta görs för att öka den biologiska mångfalden och för att fler bin och fjärilar ska trivas.

Under två dagar i september har skolbarn tillsammans med kommunen varit ute på plats för att så och kratta.

Arbetet intill Västgötagatan är en del av ett pollineringsprojekt och det planeras för fler blommande ängar i Kvidinge, Hyllinge och Nyvång. Ängsmarken ska öka den biologiska mångfalden och förbättra villkoren för bin och fjärilar.

Pollineringsprojektet blir möjligt tack vare LONA

Det är genom bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) som pollineringsprojektet med ängsmarkerna blir möjlig. Varje år fördelar Naturvårdsverket medel till Länsstyrelsen som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna och i år har Åstorps kommun ansökt om bidrag för att göra den här satsningen möjlig.

Senast ändrad • 2020-10-02