Påminnelse om att svara på medborgarundersökning

Bild

Du som fått medborgarundersökningen skickad till dig, glöm inte att skicka in dina svar. Din medverkan gör skillnad! Sista dagen att svara via post är den 28 oktober och via webben den 3 november.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Åstorps kommun. Undersökningen ger värdefull information till kommunen vad du som invånare faktiskt tycker och resultatet blir en vägledning för kommunens framtida planering och prioriteringar.

Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet. I år ställs dessutom några frågor om coronapandemin. Urvalet görs slumpmässigt bland alla invånare som är 18–84 år och om du har blivit utvald kan du besvara enkäten via post eller via webben. Totalt har 1200 stycken slumpvis utvalda fått möjligheten att delta. 

En sammanfattning av resultatet att presenteras på kommunens webbplats i december 2020.

Mer information om medborgarundersökningen:

Alla kan lämna synpunkter dygnet runt

Oavsett om du har valts ut till medborgarundersökningen eller inte, kan du alltid lämna förslag eller synpunkter direkt till oss via kommunens hemsida. Du kan även göra felanmälan om något inte uppfyller sin funktion, är trasigt eller kräver akut uppehåll på grund av skador, exempelvis en trasig lampa eller skadegörelse.

Senast ändrad • 2020-10-06