Arbetet i Prästamarken fortsätter under vintern

Bild

Under sommarmånaderna planerade kommunen att utföra slåtter i Prästamarken för att stärka den biologiska mångfalden i området, men på grund av trästubbar kunde inte arbetet utföras. I vinter återupptar vi arbetet och du kanske stöter på tunga maskiner i området.

Prästamarkens naturreservat bildades för att långsiktigt bevara värdefull tätortsnära natur och utveckla områdets befintliga naturvärden. För att ängen i områdets västra del ska kunna skötas som en slåtteräng behöver förberedande arbete utföras genom att stubbar som kan slå sönder slåtterbalken avlägsnas. Arbetet kräver att tunga maskiner körs in i området och för att undvika att marken skadas kommer detta att genomföras av personal från tekniska kontoret och miljökontoret under vintern när marken är torr och frusen.

Slåtterängar är en del av vårt kulturarv och vi återskapar en slätteräng i Prästamarken nu för att stärka den biologiska mångfalden och gynna de arter som trivs i näringsfattiga miljöer.

Senast ändrad • 2020-11-04

Kontakt