Dags att ansöka om investeringsbidrag

Bild

Har er förening en investering ni vill söka bidrag för? Skicka in er ansökan senast den 22 november för att ärendet ska kunna hanteras innan årsskiftet.

Investeringsbidrag kan sökas av föreningar som uppfyller grundkraven för att vara bidragsberättigad samt uppfyller kraven antingen som barn- och ungdomsförening eller kulturförening.

Bidraget kan sökas av förening som har behov av:

  • inventarieköp eller
  • nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-/kulturanläggning.
Senast ändrad • 2020-11-04