Våtmark i Hyllinge ska förbättra vattenkvaliteten i Vege å

Bild

En mindre våtmark ska anläggas norr om Diamantvägen i Hyllinge. Detta görs för att förbättra vattenkvaliten i Vege å och i förlängningen Skälderviken.

Vege å leder från Söderåsen och mynnar till sist ut i Skälderviken. Ån flyter därmed genom kommunerna Svalöv, Bjuv, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm.

Genom att anlägga en våtmark i Hyllinge kan dag- och dräneringsvatten från området renas på bland annat kväve och fosfor innan det släpps ut i Vege å. På så sätt kan vi förbättra vattenkvaliten i Vege å och i förlängningen även Skälderviken.

- Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Förutom att vattenkvaliten förbättras hoppas vi även att våtmarken kommer gynna växt- och djurlivet i området, säger miljöstrateg Petra Johansson, Åstorps kommun.

Arbetet grundar sig i en våtmarksutredning som gjorts av NSVA-kommunerna för att hitta en lämplig plats att anlägga en vårmark.

Tidsplan för projektet

Arbetet påbörjas i början på november av NSVA och beräknas vara klart tidig vår 2021. Tidsplanen kan påverkas om mycket regn försenar projektet.

Arbetet kommer att ske under dagtid på vardagar och kräver att stora maskiner behöver röra sig inne området. För att anlägga våtmarken behöver förberedande arbete utföras genom att beskära och gallra bort vissa träd. Därefter kommer schaktning med maskiner att påbörjas. I början på februari ska en grusväg anläggas för att kunna sköta drift av utloppsbrunn.

Senast ändrad • 2020-11-06