Hur trygg känner du dig i kommunens utemiljöer?

Bild

Vi vill veta mer om hur du som invånare upplever tryggheten i kommunens utemiljö för att kunna rikta in våra brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser där våra invånare upplever att de behövs som mest.

I kommunen arbetar vi för att skapa en trygg miljö för alla våra invånare, medarbetare och besökande. Svara gärna på enkäten och beskriv hur just du upplever tryggheten på olika platser och i olika situationer i kommunen. Vi blir extra glada om du i enkäten också svarar på vad du tror kunde bidra till en ökad trygghetskänsla på de platser du upplever som otrygga.

Svara senast den 23 november

Enkäten är öppen till och med den 23 november. De sammanställda svaren kommer presenteras här på hemsidan vid årsskiftet, där du kan ta del av andra kommuninvånares upplevelse av tryggheten. Efter att resultaten är sammanställda kommer kommunen besöka de platser som upplevs otrygga i vår utemiljö för att se på hur vi som kommun kan gå vidare för att öka trygghetskänslan på dessa platser.

Senast ändrad • 2020-11-10

Kontakt