Skydda dina fåglar

Bild

Flera fall av fågelinfluensa har upptäcks i Europa och Jordbruksverket höjer skyddsnivån till nivå 2. Det innebär att dina fjäderfän ska hållas inomhus.

Har du hobbyhöns, burfåglar eller andra fjäderfän? Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts hos både vilda och tama fåglar i Europa och vi höjer nu skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i hela Sverige.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus för att undvika kontakt mellan fjäderfän och vilda fåglar. Om det inte går, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.

Hobbyhöns och andra tamfåglar ska också hållas inhägnade, och få sitt foder och dricksvatten inne eller under ett skydd utomhus.

Senast ändrad • 2020-11-10