Tingvalla strövområde ska bli en port till Söderåsen

Bild

Tingvalla ska bli mer tillgängligt och attraktivt att besöka. Platsen ska även fungera som en ingång vidare ut till Söderåsen. Med stöd från Leader och Europeiska Landsbygdsfonden inleder nu Åstorps kommun ett arbete för att utveckla området i samarbete med föreningsliv, näringsliv och privata markägare.

Tingvalla – en port till Söderåsen har blivit tilldelade 1,6 miljoner kronor som ska användas för att utveckla området kring Tingvalla. Projektet ska pågå ett år framåt och förväntas vara färdigt i slutet av december 2021. 

- Vi är väldigt glada att vi har fått Leadermedel till projektet där vi vill få fler att känna till hur lätt det är att komma ut på Söderåsen från Åstorps centrum och från tågstationen. Vi vill även få fler besökare under en längre tid under året och att Tingvalla blir en plats som kompletterar och stärker utbudet av Söderåsen. Tingvalla är ett fantastiskt naturområde och har stor potential som vi behöver dra nytta av, säger Susann Cardell, näringsliv, Åstorps kommun.

Satsningar görs därför på att ge ett välkomnande intryck och tydlig information. Nytt informationsmaterial ska tas fram som lyfter information om platsen och det unika med Söderåsen som besöksmål. Vandringslederna i området ska även märkas upp och förbättras och en ny led ska anläggas för personer med funktionshinder.

Vi kopplar även ihop oss med Söderåsens nationalpark och utvecklingsprojektet Destination Söderåsen för att växla upp kompetenser och marknadsföring.

En annan del i projektet är att förbättra möjligheterna till nya etableringar av verksamheter i anslutning till platsen. På sikt kan projektet öppna möjligheter för det lokala närings- och föreningslivet att använda platsen till fler aktiviteter än idag såsom utökad café/restaurangverksamhet, guidade turer och idrotts- och föreningsverksamhet.

Naturen är av stor betydelse för hälsa och välbefinnande

Forskning visar att vistelser i naturen har positiv betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen återhämtar sig och stressnivån sjunker.

- Därför är det nödvändigt att värna om de naturområden som finns i kommunen. Vi vill göra naturen mer lättillgänglig och intressant för alla. Oavsett om du vill fika, springa eller gå en längre vandring ut på Söderåsen, säger Bengt Nordén, områdeschef fritid, Åstorps kommun.

På vår webbplats kan du läsa mer om projektet:


Senast ändrad • 2020-11-12