Prästamarken föryngras – området stängs av under vintern

Bild

Under vintern kommer vi föryngra naturreservatet Prästamarken genom att ta ner gamla grenar och träd. För din säkerhet kommer området att stängas av under tiden.

Det har varit en mild höst och många har passat på att besöka kommunens grönområden. Ett av det mest populära områdena är Prästamarkens naturreservat med dess stora vackra ekar och välplanerade gångstigar.

Åren har skapat vackra träd, men det innebär även att grenar faller och att vissa träd dör. Därför kommer vi nu genomföra en gallring bland de äldre träden genom ett föryngringsprojekt i naturreservatet.

Hur påverkas tillgängligheten?

Eftersom att flera av de grenar och träd som ska tas ner är väldigt stora behöver vi stänga delar av Prästamarken. Detta görs för din säkerhet. Arbetet påbörjas under vintern och förväntas vara färdigt innan våren.

Följ anvisningar på plats och uppstår frågor är du välkommen att kontakta oss.

Senast ändrad • 2020-11-19

Kontakt