Hyllinge skog får en mountainbikebana

Bild

Under vintern påbörjar kommunen arbetet med att anlägga en bana för mountainbike i Hyllinge skog. Banan har inriktning barn och ungdomar och planeras vara färdigställd under tidig vår.

Kultur och fritid i Åstorps kommun utvecklar nu Hyllinge skog - området mellan Lydinge golfklubb och Hyllinge Köpcentrum. Målet är att området ska göras mer attraktivt för fler. Idag har Hyllinge skog besökare som promenera eller joggar. Här finns även en damm för sportfiske. Nu hoppas vi att området även blir ett mål för mountainbikecykling.

Vi kommer anlägga en teknisk cykelslinga, Flowtrail, i området med inriktning barn och ungdomar (blå bana). Flowtrailen anlägga så att den 2 km långa motionsslingan inte kommer korsas. Den kommer inte heller störa vid fiskedammen. Tydliga skyltar kommer sättas upp i området.

Hyllinge skog som är gammal industrimark är kuperat och vildvuxet med mycket sly, buskar och olika sorters lövträd och mycket sly. Vi kommer under vintern siktröja området genom att ta bort sly och annan växtlighet. Dåliga träd tas ner för att ge nya friska träd mer plats.

Arbetet startar under vecka 48 och färdigställs under tidig vår.

Har du tips eller idéer till oss?

Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan utveckla kommunen. Hör gärna av dig till oss om du har en idé.

Senast ändrad • 2020-11-20

Kontakt