Bekräftad smitta av covid-19 på särskilda boenden

Åstorps kommun har enstaka fall av bekräftad covid-19 på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Boende och närstående är informerade om att det finns konstaterad smitta på boendet. På grund av patientsekretess går vi inte ut med information om vem den smittade personen är eller vilket boende det rör sig om. Smittspårning görs vilket innebär att alla som haft kontakt med den smittade provtas, både boende och personal.

Vi gör allt för att skydda äldre och riskgrupper från smittan och fortsätter att följa rutiner och riktlinjer för att minska risken för smittspridning.

Senast ändrad • 2020-11-23

Kontakt