Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar fiskedestination

Bild

Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar och attraktiv destination för laxfiske i Skandinavien. Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett ett projekt för att undersöka hur området kan utvecklas.

De sex kommunerna ska ta fram en gemensam förstudie som kartlägger tänkbara platser för fiske och friluftsliv längs ån och ger underlag för hur naturturismen kan utvecklas. Naturturismprojektet kommer att pågå fram till mars 2022. 

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. 

Viktigt vatten för flera olika fiskarter

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken. Ringsjön är ett samlingsnamn för Östra Ringsjön, Västra Ringsjön och Sätoftasjön. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns även tre kraftverk i Klippan som utgör vandringshinder i ån då de hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. Genom naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å.

Du kan vara med och påverka

Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området. Ett första steg är en serie med workshops som kommer hållas i vinter. Syftet är att tillsammans diskutera fiske-och naturturismens möjligheter i området Rönne å och Ringsjön och lyfta idéer och eventuella farhågor kring framtida utveckling. Mer information om workshops kommer att läggas upp inom den närmsta tiden.

Logotyper
Senast ändrad • 2020-11-30