Gymnasieskolor rekommenderas att övergå till distansundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor i Sverige att övergå till fjärr- och distansundervisning. Syftet är att minska smittspridningen i samhället.

Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.

– Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger generaldirektör Johan Carlson.

De gymnasieelever som bor i Åstorps kommun erbjuds i dagsläget inte lunch från kommunen.

IM i Åstorps kommun övergår inte till distansundervisning

Åstorps kommun har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att undanta Introduktionsprogrammen (IM) från distansundervisningen. Beslutet grundas i att vårens stängning visade att elever på IM drabbades hårt av att undervisas på distans.

Senast ändrad • 2020-12-07