Så här används skyddsmaterial inom vård och omsorg

Socialförvaltningen får dagligen in flera frågor om hur skyddsmaterial används och om det finns tillräckligt för att täcka behovet inom vård och omsorg. Vi hoppas här kunna besvara de frågor och funderingar som uppstår i samband med den ökade smittspridningen.

Socialförvaltningen har god tillgång till skyddsmaterial och ett lager som tillgodoser behoven i ungefär 6 månader framåt. Detta följer vad Länsstyrelsen rekommenderar att vårdgivare ska ha.

Alla medarbetare inom äldreomsorgen och omsorgen använder skyddsmaterial i all nära vård, det vill säga inom 2 meter. Personalen använder både munskydd och visir enligt rekommendationer från Smittskydd Skåne och Vårdhygien. Handskar används vid behov, till exempel vid byte av inkontinensskydd eller såromläggning. Inom omsorg används inte handskar utan handtvätt och handsprit, båda är bättre skydd mot smittspridningen enligt Smittskydd och Vårdhygien.

Förutom skyddsmaterial så minimeras i dagsläget kontakt mellan personal som arbetar på boenden och i hemvården. Alla som kan arbeta hemma ska arbeta hemma för att minimera risken för smittspridning på arbetsplatserna. Det finns medarbetare som måste finnas på plats för att ge stöd till kommuninvånarna och då ska vi skapa förutsättningar för att de inte utsätts för smitta på arbetsplatsen.

Ingen ekonomisk fråga

Användningen av skyddsmaterial inte är en ekonomisk fråga. Staten har kompenserats 91 % av alla kostnader för skyddsmaterial och extra personalresurser utifrån covid-19.

Varför har smittat kommit in våra verksamheter?

Det pågår just nu en stor spridning av covid-19 i samhället och särskilda boende är en del av samhället. Trots skyddsutrustning, symtomkontroll och ständigt arbete med att hindra smittspridning har vi inte lyckats hålla smittan från de särskilda boendena.

Efter en artikel i media får vi flera frågor om en kommuninvånare med konstaterad smitta som flyttat in på ett boende. Denna boende var helt isolerad och hade egen personal. Det förekom ingen kontakt alls med andra på det särskilda boendet.

Åstorp har sedan den 3 december besöksförbud som folkhälsomyndigheten utfärdat för att minska smittspridningen, besöksförbudet gäller till och med den 12 dec.

I dessa tider är det viktigt att vi ger rätt information och att alla följer rekommendationerna som myndigheterna tagit fram för att minska denna sprittspridning.

Senast ändrad • 2020-12-08

Kontakt