Nationella råd och föreskrifter ersätter de lokala råden

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen.

När de nya föreskrifterna träder i kraft den 14 december upphör de lokala råden. Viktigt att tänka på är att dessa även gäller vid firandet av jul och nyår.

På Folkhälsomyndighetens hemsida och på Krisinformation kan du läsa de nationella föreskrifterna och råden i sin helhet. Nedan kommer en sammanfattning.

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Begränsa nya nära kontakter.
  • Håll avstång till andra och undvik platser med trängsel.
  • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
  • Arbeta hemfrån så ofta du kan.
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.
Senast ändrad • 2020-12-14