Hur upplever du det att vara företagare i Åstorps kommun?

Bild

I dagarna har Svenskt näringsliv skickat ut en enkät om det lokala företagsklimatet. Om du som företagare har fått enkäten, gör din röst hörd och hjälp oss bli bättre!

Svenskt näringsliv gör varje år en enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Företagare ger sina synpunkter på attityder till företagande, kommunens service och bemötande eller upphandling.

Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd. Deras beslut om att växa, anställa, exportera, importera, bygga ut, investera eller avsluta sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagarnas beslut om att göra just detta, växa, anställa eller avsluta sin verksamhet påverkas av företagarnas omgivning. En omgivning som är internationell, nationell, regional och inte minst lokal.

Har du som företagare fått enkäten? Gör din röst och var en del i att förbättra det lokala företagsklimatet.

Senast ändrad • 2021-01-08

Kontakt