Tre kvällar om fiske-och naturturism

Kvinna fiskar vid en å.

Under tre måndagskvällar i januari och februari bjuder vi in till kostnadsfria webbinarier - digitala föreläsningar där vi tillsammans får inspireras och lära oss mer om natur-och fisketurism. Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse.

Det är tre riktigt kunniga personer med många erfarenheter som kommer att belysa olika perspektiv i frågan om hur man bör tänka när man utvecklar naturturism.

Webbinarier

Forskarperspektivet: ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism”

Måndag 25 januari kl. 18.00

Föreläsare: Robert Pettersson, Etour

Robert forskar bland annat om destinationsutveckling, hållbarhet och turismens trender. Under första tillfället i vår webbinariumserie kommer vi få en riktig djupdykning i vad turism är – varför reser man och vad vill man uppnå med resan? Robert kommer att guida oss igenom detta med särskilt fokus på naturen som reseanledning och om hur framtiden kan tänkas te sig för naturturismen i Sverige.

Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Porträtt på Robert Pettersson.

Robert Pettersson

Fisketurismentreprenören: ”En väl förvaltad och förädlad fiskeresurs skapar lokal utveckling. Reflektioner från en fisketurismentreprenör.”

Måndag 1 februari kl. 18:00

Föreläsare: Per Jobs, Fishyourdream AB

Per är grundare och huvudägare av FishYourDream AB som sedan 15 år tillbaka driver fisketurismverksamhet på flera platser i Sverige. Under webbinariet kommer Per berätta om sina erfarenheter som fisketurismsntreprenör med särskilt fokus på vilka förutsättningar som krävs för att skapa en attraktiv och hållbar fiskedestination.

Sista anmälningsdag är den 29 januari.

Porträtt på Per Jobs

Per Jobs

Fiske som destination: ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala”

Måndag 8 februari 18:00

Föreläsare: Ida-Maria Rigoll, Platschef Mörrumsåns Kronolaxfiske

Ida-Maria arbetar sedan fyra år tillbaka som platschef på Mörrums Kronolaxfiske, som idag är ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske i sportfiskesammanhang. Under webbinariet kommer Ida-Maria berätta om verksamheten på Mörrums Kronolaxfiske, hur samverkan med lokalsamhället ser ut och vilka vinster som finns med fisketurism.

Sista anmälningsdag är den 5 februari.

Porträtt på Ida-Marie Rigoli.

Ida-Marie Rigoli

Anmälan

För att delta i ett eller flera webbinarier behöver du anmäla dig.

Anmälan till webbinarier om fiske- och naturturismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inför webbinariet skickar vi ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det digitala mötesverktyget. Webbinarierna är kostnadsfria.

Vill du veta mer om projekt Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie?

Webbinarierna är en del av projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm där Ängelholms kommun är projektägare och finanserias med stöd av LEADER och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Information om Rönne å och Ringsjön - en förstudie

Logotyp för Leader och Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden
Senast ändrad • 2021-01-14

Kontakt