Efter distansundervisningen– högstadieelever successivt tillbaka i skolan

Högstadieelever i Åstorps kommun kommer successivt tillbaka till klassrumsundervisning från den 25 januari. Detta efter rekommendation från Smittskydd Skåne och beslut av Åstorps kommun. Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun välkomnar återgången och skolorna planerar nu utifrån sina förutsättningar.

Sedan den 11 januari har elever i årskurs 7-9 på Björnekullaskolan och Hyllinge skola haft distans- och fjärrundervisning. Smittskydd Skåne bedömde det som en lämplig åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19. Nu ändrar Smittskydd Skåne sin rekommendation till att högstadieelever stegvis kan återgå till klassrumsundervisning.

– Det är glädjande att vi efterhand kan återgå till undervisning på plats i skolan. Varje skola gör en riskbedömning utifrån sina förutsättningar och planerar utifrån Smittskydd Skånes rekommendationer och riktlinjer, säger Annika Hoppe, förvaltningschef på Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun och fortsätter:

– Det kan till exempel handla om att ta in en årskurs i taget och att se till att undvika trängsel på skolan. En riskbedömning kommer att göras för varje enskild skola varje vecka, så att vi vid behov kan fatta nya beslut utifrån varje skolas aktuella förutsättning.

Generellt sett tycker bildningsförvaltningens chef Annika Hoppe att distansundervisningen för högstadiet fungerat väl.

– Enligt personal och skolledningar på våra två högstadieskolor har distansundervisningen fungerat mycket bra. Vi kommer att utvärdera detta tillsammans med elever och personal i syfte att dra nytta av våra gemensamma erfarenheter i vårt utvecklingsarbete gällande digitalisering.

Åstorps kommun har cirka 655 högstadieelever på Björnekullaskolan och Hyllinge skola. Alla berörda elever och vårdnadshavare kommer under veckan att få information via skolornas informationssystem.

Uppdaterad information 2 februari

Fram till vecka 9 växlar högstadieeleverna i Åstorps kommun mellan när- och distansundervisning. Besked om vad som sker efter vecka 9 kommer längre fram efter aktuell lägesbedöming.

Berörda elever och vårdnadshavare får fortlöpande information via skolans informationssystem Tieto Education.

Senast ändrad • 2021-02-02

Kontakt