Snart är alla på kommunens äldreboenden fullt vaccinerade

Karin Johannesson bli vaccinerad av sjuksköterskan Helle Wictor.

Karin Johannesson, 89 år på Fullriggarens äldreboende på Råå, blev den första personen i Skåne att bli vaccinerad mot covid-19.

Vaccineringen mot covid-19 går framåt i Åstorps kommun. I veckan beräknas bland annat boende och personal på våra äldreboenden vara fullt vaccinerade.  

Sedan mitten av januari är vaccination mot covid-19 igång inom i Åstorps kommun. Boende och personal på kommunens äldreboenden, patienter i eget boende med hemsjukvård samt deras hushållskontakter som gett sitt samtycke till vaccinering har vaccinerats med den första dosen. Under vecka 8 och 9 får de sin andra och sista dos. Även hemvårdspersonal blir snart färdigvaccinerade.

– Både vaccinationsplanering och vaccinering har fortlöpt smidigt. Vi har ett gott samarbete med vårdcentralerna, säger Rada Tripunovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Åstorps kommun.

Vad händer framöver?

Under vecka 9 delar hemtjänsten i Åstorps kommun ut informationsbrev med hälsodeklaration till omsorgstagare som har en eller flera beviljade insatser enligt socialtjänstlagen, men som inte har hemsjukvård. Omsorgstagare kommer själva att fylla i hälsodeklarationen och kontakta vårdcentralen för att boka tid för vaccinering.

Vaccinationsstart för 65-plus i mitten av mars

De allra äldsta inom åldersgruppen 65-plus planeras att bli vaccinerade i mitten av mars. Den första mars skickar primärvården brev med erbjudande om att boka tid på sin vårdcentral via 1177.se eller via telefon. Det kommer att finnas kompletterande information i sociala medier och andra digitala plattformar. Brevets innehåll kommer att finns översatt på 1177.se.

Region Skånes preliminära tidplan

På 1177.se kan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer.

Här hittar du information om vaccinering mot covid-19

Senast ändrad • 2021-03-01