Funderar du på att bygga egen pool?

Kvinna i pool som lutar sig mot poolkant

Går du i pooltankar? Då är det viktigt att du först kollar upp om du behöver söka bygglov, marklov eller göra en VA-anmälan för ditt bygge. Att rätt säkerhetsanordningar upprättas bör också säkerställas innan byggstart. Här hittar du den information du behöver för att bygga din pool.

För att bygga egen pool hemma krävs oftast inget bygglov, däremot finns undantag där ansökan om bygglov kan behövas. Innan du sätter igång med ditt bygge är det därför nödvändigt att det kollas upp. Något annat du behöver ta reda på är om marklov eller en vatten- och avloppsanmälan är aktuellt. Det är även viktigt att du upprättar de säkerhetsanordningar som krävs för att undvika barnolyckor, oavsett om du har egna barn eller inte. Här hittar du den information du behöver känna till innan du påbörjar ditt poolbygge.

Bygglov, marklov och VA-anmälan

Om du planerar att förse poolen med ett fast eller skjutbart pooltak kan bygglov krävas beroende på hur högt pooltaket är och hur det ser ut. Detsamma gäller om du vill bygga ett altandäck eller ett insynsskydd i form av ett plank runt poolen. Behöver du schakta eller fylla marken kring poolen så att markens höjdläge överstiger 0,5 meter från den befintliga marknivån kan du behöva söka marklov.

Om poolen kommer att ansluta till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du göra en VA-anmälan minst sex veckor före byggstart till NSVA.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar byggkontoret för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. I det fall att du bygger en pool utan bygglov, marklov eller VA-anmälan där det skulle ha krävts kan du få betala en byggsanktionsavgift eller bli tvungen att riva poolen.

Mer information om VA-anmälan hittar du på NSVA:s hemsida.

Säkerhetskrav och skydd mot olyckor och drunkning

Vid uppförandet av en pool eller en damm som är djupare än 20 cm är det viktigt att du vidtar åtgärder för att förhindra att olyckor uppstår. Förslag på lämpliga skyddsåtgärder enligt Boverket och Barnsäkerhetsrådet är:

  • Ett staket om minst 90 cm i höjd försett med en låst grind som inte kan öppnas av barn. Staketet ska vara utformat så att det varken går att klättra över det eller krypa under det.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika
  • Ett fast eller skjutbart pooltak, gärna låsbart men med möjlighet att öppna från båda sidor.

Läs mer om barnsäkerhet på MSB:s hemsida.

Är du osäker över vad som gäller i ditt fall, eller om du har övriga frågor om att bygga egen pool är du välkommen att kontakta en handläggare på Byggkontoret.


Senast ändrad • 2021-03-19

Kontakt