Ombyggnationen av stationsområdet går in i den sista etappen

Bilden föreställer ett konstverk av Thomas Nordström

Thomas Nordströms konstverk ska ställas upp på stationsområdet i Åstorp.

Snart är ombyggnationen av det nya stationsområdet i Åstorp färdig och den sista etappen har inletts. Nu ska busstorget byggas om, träd ska planteras och ett vackert konstverk signerat Thomas Nordström ska ställas upp.

Ombyggnationen av stationsområdet som påbörjades i slutet av maj 2020 börjar nu närma sig sitt slut. Projektet inleddes med att bland annat skapa bättre parkeringsmöjligheter längs Skolgatan, för att därefter bygga en ny gång- och cykelväg längs Köpmansgatan. Nu är det busstorgets tur att göras om.

Den tredje och sista etappen

I projektets sista etapp ligger fokus på att göra om busstorget. På den nya så kallade bussön kommer det att finnas väderskydd, grönska i form av planterade perenner och träd, sittplatser och ett mäktigt konstverk gjort av Thomas Nordström.

Syftet med projektet Stationsområdet Åstorp är att skapa en trevligare och tryggare miljö för Åstorpsborna, samt att förbättra trafiksäkerheten i området och underlätta för hållbart resande.


Senast ändrad • 2021-03-19

Kontakt