Hjälp till att förbättra kommunens infrastruktur

Åstorps huvudgata med en cyklist på vägen.

Är du nyfiken på hur Åstorps kommun ska jobba med trafikfrågor? Nu finns en sprillans ny trafikplan ute på remiss och på webben. Genom text, bilder och kartor kan du ta del av kommunens infrastruktur och framtida planer för trafikutvecklingen. Du kan också lämna dina synpunkter och berätta om hur du ser på trafiksystemet i kommunen fram till den 31 maj.

Under det senaste året har tekniska kontoret i Åstorps kommun arbetat med att ta fram en trafikplan som ska bli en viktig del i den översiktliga planeringen för kommunens arbete med trafikfrågor.

– Åstorps kommun har sedan tidigare ingen antagen trafikplan, så detta blir vårt första strategiska dokument som visar nuläget i infrastrukturen, vilka mål kommunen har med trafiknätet och på vilket sätt vi kan nå dessa mål, säger Alma-Lena Slipac, landskapsarkitekt och projektledare på tekniska kontoret i Åstorps kommun och fortsätter:

– Förhoppningen är att trafikplanen ska leda till att Åstorps kommun får ett mer utbrett, jämställt och miljövänligt infrastrukturnät. När vi skapar oss en gemensam bild blir det lättare att diskutera åtgärder som krävs för att förbättra infrastrukturen i kommunen.

Trafikplanen finns nu tillgänglig på webben och innehåller text, bilder och kartor om all sorts trafik i Åstorps kommun. Dessutom kan du som bor, verkar eller besöker kommunen lämna dina synpunkter om trafiksystemet och trafikutveckling fram till den 31 maj.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill höra av sig med tankar och idéer till oss. De inlämnade synpunkterna kommer redovisas i en sammanställning där relevanta synpunkter kommer beaktas och komplettera trafikplanen. Kommunfullmäktige kommer sedan besluta om trafikplanen ska antas, säger Alma-Lena Slipac.

Så här tar du del av trafikplanen

Trafikplanen är publicerad som en storymap på webben. Den innehåller kommunens infrastruktur i fem olika teman; gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik och godstrafik. Genom text, bilder och kartor kan du ta del av beskrivningar av nuläget men också mål, visioner och planeringsprinciper för varje trafikslag.

Så här lämnar du dina synpunkter

Fram till den 31 maj kan du lämna dina synpunkter om trafikplanen via webben. Fundera på vilken typ av synpunkt du vill lämna. Handlar det om gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, motorfordontrafik eller godstrafik? I den digitala trafikplanen kan du scrolla och dra i kartan tills du kommer till den plats du önskar att lämna en synpunkt på. Mer detaljerade instruktioner finns i trafikplanen:

Du kan också skicka dina synpunkter via e-post till tekniska@astorp.se

Senast ändrad • 2021-04-01

Kontakt