Rengöring av imkanal är inte ett lagkrav

Bild

På sistone har privatpersoner i Åstorps kommun fått telefonsamtal från företag som erbjuder rengöring av imkanaler. Här reder vi ut vad som gäller.

Åstorps kommun har fått frågor från privatpersoner som blivit uppringda av företag som erbjuder rengöring av imkanaler, det vill säga ventilationskanalen som går från köksfläkten. Vi vill därför förtydliga att det inte finns något lagkrav på att rengöra imkanaler i bostadshus.

Om du vill rengöra imkanalerna i bostaden rekommenderar vi att du själv tar kontakt med ett företag som utför tjänsterna.

Du kan även be din ordinarie sotare att rengöra imkanalen samtidigt som hen kommer för sotning eller brandskyddskontroll. Din ordinarie sotare skickar alltid ut ett förslag på tid för sotning, och ringer alltså inte med kort varsel.

Tidigare ingick rengöring av imkanaler som en del i den obligatoriska sotningen, men lagkravet försvann år 2004. Vad det gäller fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler som till exempel eldstäder och pannor är det dock kravställd sotning och brandskyddskontroll som gäller.

Senast ändrad • 2021-05-05