Aktuellt om coronasituationen i Åstorps kommun

Stationshusets gula fasad i Åstorp

Kommunen öppnar upp lokaler för vuxenverksamhet i föreningsregi, fler högstadieelever får närundervisning och enstaka matcher kan anordnas utomhus för barn och unga. Snart inleds även vaccinationen för den breda allmänheten.

Smittspridningen av covid-19 pågår ännu i Åstorps kommun, precis som i stora delar av Skåne och resten av landet. Kommunen följer fortsatt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen genom att fortsätta följa de allmänna råd som finns.

Folkhälsomyndigheten har gett besked om lättnader vad gäller träning och aktivitetet för vuxna i kommunala lokaler. Och barn och unga tillåts spela enstakta matcher utomhus. Här nedan sammanfattar vi det senaste om vad som gäller i Åstorps kommun inom kultur- och fritidsverksamheten och skolan. Du får också veta om den pågående vaccinationen mot covid-19 i Skåne.

Lokaler för föreningsledda aktiviteter öppnar igen

Från och med den 10 maj öppnar vi upp kommunens lokaler för föreningsledda aktiviteter även för vuxna. Beslutet gäller för verksamhet inom idrott, kultur och konst. Detta innebär att kommunens idrottshallar, inomhusanläggningar och Kulturhuset Björnen hyrs ut till organiserad vuxenverksamhet i föreningsregi. Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare är igång sedan tidigare.

Föreningen och dess ledare ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt och att Folkhälsomyndighetens råd följs. Till exempel genom att hålla avstånd till varandra, ha aktiviteter i mindre grupper och följa det angivna maxantal personer får vistas i varje lokal.

För privatpersoner blir det möjligt att hyra kommunens lokaler för privata arrangemang tidigast vecka 32.

Barn och unga kan spela enstaka matcher utomhus

Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt eller med ett begränsat resande.

Fortsatt när- och distansundervisning för årskurs 7-9

Enligt rekommendationer från Smittskydd Skåne och skolornas egna riskbedömningar kommer högstadieelever i Åstorps fortsätta att varva när- och distansundervisning fram till skolavslutningen den 18 juni. Minst två tredjedelar av eleverna i årskurs 7-9 kommer ha närundervisning och en tredjedel har distansundervisning.

De elever som har distansundervisning erbjuds fortsättningsvis skollunch i form av lunchlådor som hämtas två gånger i veckan på respektive skola.

Vaccinationsläget i Skåne

Antalet vaccinerade ökar stadigt i Skåne.I slutet av april var mer än 80 procent av alla skåningar över 65 år vaccinerade med en första dos. Just nu vaccineras åldersgruppen 60-65 år.

I Åstorps kommun var 265 per 1000 invånare vaccinerade med en första dos den 4 maj enligt siffror från Region Skåne. Snittet för Skåne är 303. Att andelen vaccinerade i olika kommuner varierar beror på flera olika faktorer enligt Region Skåne. Eftersom de äldsta prioriteras har kommuner med en stor andel äldre också en större andel vaccinerade än kommuner med yngre befolkning.

I mitten av maj inleder Region Skåne vaccinationerna för den breda allmänheten som är i åldrarna 18 till 59 år. Först ut blir personer i åldern 50-59 år. Till att börja med kommer denna grupp att kunna vaccinera sig i Malmö, Kristianstad, Lund, Ängelholm, Arlöv och Klippan. Det kommer vara möjligt att boka tid på vilken som av dessa orter.

Fler vaccinationsställen kommer öppnas stegvis. Alla 60 platser runt om i hela Skåne kommer vara öppna vecka 23. Var vaccineringen ska ske i Åstorps kommun är under planering.

Senast ändrad • 2021-05-17