Tvätta bilen rätt

Bil spolas av med vatten

Dags att tvätta bilen? Tänk då på var tvättvattnet går och vilka produkter du använder om du tvättar själv, men använd helst en fordonstvätt som är det mest skonsamma alternativet för miljön.

Nu är det vår igen, och många passar på att tvätta sina bilar i det fina vädret. Ungefär hälften av alla biltvättar sker dock på platser där tvättvattnet inte genomgår någon efterföljande rening. 15 miljoner biltvättar sker varje år på gatan och bidrar till onödiga utsläpp av cirka 1000 ton olja samt 50 ton tungmetaller till våra vattendrag. Tvättvattnet från bilen kan innehålla metaller som kadmium, bly, koppar, krom, nickel och zink men även olja. Dessa föroreningar vill vi inte ha i vattendrag där vi badar eller i marken där vi bor. Undvik därför att tvätta bilen på en plats där tvättvattnet kan rinna rakt ut i dagvattensystemet. Dagvattnet leds direkt till våra vattendrag utan någon rening, vilket innebär att föroreningarna sedan sprids i naturen.

Miljöskadliga ämnen även i miljömärkta produkter

Det bästa alternativet är att tvätta din bil i en fordonstvätt. Där separeras vattnet från olja och föroreningar och går sedan vidare till ett reningsverk. Om du i stället vill använda dig av en gör det själv-tvätt bör du se till att använda miljömärka produkter.

Att tvätta bilen med miljömärkta produkter gör däremot inte att det går bra att tvätta bilen på gatan. Miljömärkta produkter är lättare att bryta ned i ett reningsverk, men innehåller fortfarande miljöskadliga ämnen och bör därför inte släppas ut direkt i dagvattensystemet. Miljöpåverkan från produkterna som används är även det mindre problemet jämfört med de metaller och oljor från bilen som löses upp och följer med i tvättvattnet.

Gräsmattan ett alternativ om du inte har tillgång till fordonstvätt

Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsmatta. Detta kan hindra att föroreningarna når vattendrag. Undvik då att tvätta bilen nära en dagvattenbrunn eller en vattentäkt. Men helst av allt – tvätta bilen i en fordonstvätt.

Mer information om biltvätt hittar du på länkarna nedan.

 

Senast ändrad • 2021-05-28