Grattis till årets pristagare inom kultur

Stig Rådström, Ida Månsson, Gunnel Nilsson och Jonny Norrby står i Åstorps konsthall.

Den 9 juni delades årets kulturpris och kulturstipendium ut i Åstorps konsthall. Från vänster i bild syns kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Rådström (C), Ida Månsson, Gunnel Nilsson och Jonny Norrby, kultur- och fritidschef i Åstorps kommun.

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden i Åstorps kommun ut kulturpris och kulturstipendium för att uppmuntra till satsningar inom det kulturella området. Årets pristagare och stipendiat är Gunnel Nilsson och Ida Månsson.

Under onsdagen delade Åstorps kommun ut 2021 års kulturpris och kulturstipendium i Åstorps konsthall. De belönade - Gunnel Nilsson och Ida Månsson tog emot priserna av kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Rådström (C) och Jonny Norrby, kultur - och fritidschef i Åstorps kommun.

Motivering kulturpris

Kulturpriset riktas till personer, föreningar eller företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun. 2021 års kulturpris tilldelas Gunnel Nilsson, som under lång tid har spridit glädje och musik i kommunen både som ledare för Åstorps Seniorsångare och genom Dala Spelmän.

Motivering kulturstipendium

Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området. Ida Månsson tilldelas Åstorps kommuns kulturstipendium för att kunna utveckla sin konstnärliga ådra och testa nya tekniker.

Se filmen från prisutdelningen den 9 juni

Senast ändrad • 2021-06-10