Ytterligare lättnader av coronarestriktioner från 15 juli

Glada personer på busshållplats.

En av de restriktioner som upphävs är passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik.

Tidigare i sommar presenterade regeringen sin femstegsplan för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin. Steg tre inleds den 15 juli och innebär att ett antal restriktioner tas bort medan andra lättar.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kommer samhället i stort att kunna återgå till ett normalläge i september 2021. Det kräver dock att vaccinationsinsatsen fortsätter som planerat och att alla tillsammans fortsätter följa de regler och rekommendationer som finns. Råden om att hålla avstånd, begränsa sitt umgänge, stanna hemma om du är sjuk samt att fortsätta arbeta hemifrån gäller därmed fortfarande.

Från och med 15 juli gäller följande

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort.

Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen. Ytterligare vägledning har tagits fram för att stötta verksamheter och tillsynsmyndigheter i bedömningen av avstånd och trängsel.

Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer.

Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.

De aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik kan ta emot passagerare med full kapacitet.

För passagerare gäller det dock att fortsatt vara försiktig och vaksam. Res inte om du upplever symptom eller känner dig sjuk. Då bör du stanna hemma, isolera dig och testa dig för covid-19. Att hålla avstånd är även fortsättningsvis en viktig faktor för att undvika att smitta och bli smittad.

Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs

Från den 15 juli 2021 upphävs kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå.

Detta har varit ett verktyg för kommuner att använda för att begränsa trängsel på en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en park, en badstrand eller en parkeringsplats, och som kan leda till ytterligare smittspridning i ett läge där smittspridningen är hög.

Läs mer

Senast ändrad • 2021-07-14