Har du frågor om den nya översiktsplanen?

Vy mot stationshuset från Storgatan i Åstorp.

Vad tycker du är viktigt när Åstorps kommun växer? Just nu kan du ta del av och tycka till om förslaget till den nya översiktsplanen för Åstorps kommun. Mellan den 21 juni och 21 september är förslaget ute på granskning. Vid ett antal tillfällen framöver kan du träffa oss som arbetar med översiktsplanen och ställa frågor eller diskutera dess innehåll.

Åstorps kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunens mark- och vattenområden och är en viktig vägvisare mot en mer hållbar framtid.

Träffa oss som arbetar med den nya översiktsplanen

– Du kan nu träffa oss som jobbar med översiktsplanen och passa på att ställa frågor eller diskutera innehållet. Vid ett antal tillfällen som presenteras på vår webbsida, kan du antingen möta oss utomhus på olika platser i kommunen, eller delta i vår digitala träff den 9 september, säger Ina Andersson, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun. 

Datum och tider för träffar

Fredag 27 augusti:

  • Hyllinge, entrén till Familia köpcentrum kl. 9-12
  • Kvidinge, gräsmattan vid Matöppet kl. 13-16

Måndag 30 augusti:

  • Åstorp, gamla torg kl. 9-12
  • Kvidinge, gräsmattan vid Matöppet kl. 13-16

Torsdag 2 september:

  • Hyllinge, entrén till Familia köpcentrum kl. 9-12
  • Åstorp, gamla torg kl. 13-16

Torsdag 16 september:

  • Kvidinge, gräsmattan vid Matöppet kl. 9-12 (INSTÄLLT på grund av sjukdom)
  • Hyllinge, entrén till Familia köpcentrum kl. 13-16 (INSTÄLLT på grund av sjukdom)

Digital informationträff

På den digitala informationsträffen kan du delta hemifrån och skicka in frågor till oss som jobbar med planen. Informationsträffen kommer äga rum den 9 september klockan 18:00-19:00. Länk och mer information om detta kommer presenteras längre fram.

Granskningstid 21 juni – 21 september

Förslag till ny en översiktsplan är på granskning 21 juni till den 21 september 2021 och detta är den andra av två formella tillfällen då allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter om planförslaget.

Förslaget finns under den tiden tillgängligt på kommunens webbplats och på Medborgarkontoret på Storgatan 7 i Åstorp.

Efter granskningen sammanställs alla synpunkter och med hjälp av dessa kan planen komma att revideras ytterligare en gång. Slutligen förväntas översiktsplanen antas av kommunfullmäktige under hösten 2021.

Tyck till innan den 21 september

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget ska det göras det skriftligen, via mejl eller post, senast den 21 september 2021.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Åstorps kommun, Storgatan 7
265 80 Åstorp


Synpunkter kan också lämnas via e-post:

sbf@astorp.se

Läs mer om träffarna och ta del av förslaget till ny översiktsplan

Förslag till översiktsplan

Senast ändrad • 2021-09-15