Medborgardialog om hälsa och trygghet i pandemin

Bild

Under fyra tillfällen i september håller samhällsberedningen i medborgardialoger på temat hälsa och trygghet i pandemin.

Då har du som invånare möjlighet att svara på frågor hur du upplever att corona har påverkat ditt liv utifrån din hälsa och trygghet. Bland annat får du svara på om du har besökt några av Åstorps rekreaktionsområden och hur du upplever tryggheten i kommunen.

En sammanställning av samtalen skickas sedan till de olika förvaltningarna i kommunen.

När genomförs medborgardialogerna?

Datum

Tid

Plats

Vi finns på plats

14 september

kl. 15-17

Medborgarkontoret

Politiker

16 september

kl. 15-17

Hyllinge, torget

Politiker, kommunpolis och fältsekreterare

21 september

kl. 15-17

Kvidinge station

Politiker

23 september - INSTÄLLD

kl- 15-17

Haganäsområdet, utgår från Idrottsgatan 2 - INSTÄLLD MEDBORGARDIALOG -Medborgardialogen är inställd på grund av vädret och kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Politiker, kommunpolis och fältsekreterare


Om du inte har möjlighet att delta på plats går det naturligtvis bra att framföra dina synpunkter digitalt här på vår webbplats.


Senast ändrad • 2021-09-23